Notice:
Betman's Exclusive Losers Club receives new unexploded members every day 0-24, here at Scorum…

And now another quick tip, since Hope dies last, and Betman is not right ahead of her on the list.

Russia's national team has already made a big surprise. It would be an abnormal surprise to make another surprise! That's why Betman does not believe that there will be a surprise… if I was clear enough. So…

20:00 CET Russia—Croatia 2 @2.20

Surprising or not, but MozzartBet again…

Good luck!


Русија—Хрватска: Изненађење!

Обавештење:
Бетманов ексклузивни клуб губитника прима нове неексплодиране чланове сваког дана од 0-24 на Скоруму…

А сад још један тип на брзину, пошто Нада умире последња, а Бетман није баш одмах испред ње на списку.

Репрезентација Русије већ је направила велико изненађење. Било би ненормално изненађење да направе још једно изненађење! Зато Бетман не верује да ће изненађења бити… ако сам био јасан. Дакле:

Временска зона Батајница
20:00 Русија—Хрватска 2 @2,20

Изненађујуће или не, али опет MozzartBet

Срећно!